1. Ús i tractament de dades de caràcter personal

DIGITAL CARS AVJ SL (d’ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB) us informa que les dades de caràcter personal que poguessin proporcionar-se, a través del website, així com les que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat , seran incorporats als fitxers titularitat d’EL PROPIETARI DEL WEB, les dades del qual consten a l’encapçalament.

Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, i si escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-vos nous serveis o productes i enviar-vos informació relacionada amb les activitats de EL PROPIETARI DE LA WEB, a través de qualsevol mitjà, fins i tot l’electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els empleats del PROPIETARI DEL WEB.

Tret dels camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la manca de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat dels serveis que Vostè sol·licita. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que EL PROPIETARI DEL WEB pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que sol·liciti.

El consentiment atorgat per al tractament de les vostres dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, adreçant-vos a l’adreça d’EL PROPIETARI DE LA WEB oa través del correu electrònic autoradiotecnoso@gmail.com

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

2. Exercici de drets: accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades al PROPIETARI DE LA WEB podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als fitxers de EL PROPIETARI DE LA WEB

Atès el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, ho ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del DNI o document equivalent.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit adreçada al PROPIETARI DEL WEB a l’adreça indicada a l’inici oa l’adreça de correu electrònic autoradiotecnoso@gmail.com

3. Mesures de seguretat

EL PROPIETARI DE LA WEB us informa que teniu implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

L’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i enterament fiables i que EL PROPIETARI DEL WEB no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que poguessin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) del usuari.

4. Menors d’edat

En cas que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys. EL PROPIETARI DE LA WEB sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor.

EL PROPIETARI DE LA WEB no respon de les dades de menors que sense poder conèixer EL PROPIETARI DE LA WEB aquest fet s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

5. Modificació de la política de privadesa

EL PROPIETARI DEL WEB es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la Web després d’aquests canvis implicarà l’acceptació d’aquests.

6. Legislació aplicable

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest lloc web serà regida, interpretada i sotmesa d’acord amb les lleis d’Espanya.

Scroll to Top